Střednědobý výhled rozpočtu 2020 2021
  v tis. Kč v tis. Kč
Náklady    
501 - Spotřeba materiálu 192 195
502 - Spotřeby energií 31 32
503 - Spotřeba jiných neskl.dodávek 104 106
511 - Opravy a údržba majetku 1 1
512 - Cestovné 1 1
518 - Služby 84 84
521 - Mzdové náklady 73 73
524 - Zákonné sociální pojištění 19 19
527 - Zákonné sociální náklady 4 4
549 - Ostatní náklady z činnosti 2 2
558 - Náklady z drobného DM 6 6
569 - Ostatní finanční náklady 6 6
Předpokládané náklady celkem 523 529
     
Výnosy    
602 - Výnosy z prodeje služeb 157 157
672 - Příspěvek na provoz 366 372
Předpokládané výnosy celkem 523 529
     
648 - Čerpání fondů - dary 30 30
5..     - Náklady - dary 30 30
     
Zpracovala Polívková, dne 15. 11. 2018