Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace  
Dušníky 65 IČO: 72742488  
       
 Rozpočet 2019  
       
SU AU Název položky Částka
501 010 Potraviny 108 000
501 015 Sladosti, pohoštění 3 500
501 020 Materiál, pomůcky na VV, PV 21 000
501 030 Dětské knihy, výukové pomůcky 5 000
501 040 Hračky 2 000
501 050 Kancelářské potřeby 13 000
501 055 Učitelská knihovna 2 500
501 060 Materiál na dekorace, kostýmy 3 000
501 Čistící prostředky MŠ, ŠJ 10 000
501 080 Hygienické potřeby 2 500
501 090 Rostliny včetně zeminy a nádob 2 000
501 100 Náhradní díly 1 000
501 120 Nádobí 4 000
501 130 Nábytek 3 000
501 140 Ostatní drobný majetek 4 000
501 180 Ostatní materiál 6 000
502 100 Spotřeba energie 30 000
503 100 Spotřeba vody 14 100
503 200 Spotřeba plynu 89 500
511 Oprava a udržování 1 000
512 200 Cestovné 1 000
518 010 Pevná linka 7 000
518 020 Revize 5 000
518 030 Poštovní služby 500
518 035 Doprava 1 000
518 060 Odpady 7 000
518 070 Přepravné - děti MŠ 6 000
518 085 BOZP, PO 14 000
518 090 Kopírování, vazby, tisk 6 000
518 095 Ochrana osobních údajů 13 100
518 Udržovací poplatky software 12 000
518 180 Ostatní služby 3 000
518 185 Drobný nehmotný majetek 1 500
518 190 Kulturní akce pro děti 8 000
521 300 DPP údržba web.stránek, lektor HV 7 000
521 300 DPČ zprac.mezd, účetnictví 54 000
521 350 DPP ved.šk. Jídelny-doplatek 12 000
524 300 Odvody DPČ 18 360
527 210 Školení a vzdělávání z provozu 1 000
527 220 Preventivní prohlídky z provozu 2 500
549 100 Pojištění 1 500
549 300 Zákonné pojištění DPČ 230
558 100 Drobný HM nad 3 000 Kč 4 000
558 150 Drobný NM nad 7 000 Kč 0
569 100 Bankovní poplatky 6 000
569 200 Ostatní fin.náklady 210
    Předpokládané výdaje celkem 517 000
       
602 010 Stravné 108 000
602 030 Školné 49 000
672 400 Příspěvek na provoz 360 000
    Předpokládané příjmy celkem 517 000
       
648 0 Dary - čerpání fondů 30 000
5.. Výuk.pom.hračky,Drob.majetek 30 000
       
671 0 OPVVV-použití rezerv.fondu 50 000
5.. Náklady spojené s OPVVV - projekt EU 50 000
       
672 100 Dotace NIV Kraj Ústí n.L. 1 951 000
5.. Náklady NIV Kraj Ústí n.L. 1 951 000
       
             Bc. Vladimíra Hejdová, ředitelka MŠ  
    Zpracovala: Marie Polívková                                 
    Schválila dne 13.12.2018  
    Ing. Eva Matoušková Meisnerová
   

starostka obce