Stravné je vybíráno zpětně podle skutečné docházky dítěte do MŠ. Stravné je placeno bezhotovostně, příkazem k inkasu, do 15. dne v měsíci. Rodiče jsou pravidelně informováni o přesné výši stravného za uplynulý měsíc (viz Program školní jídelny).

 

  •