Děti 3 - 6 let                                                       

přesnídávka     8,-                                       

oběd              23,-                                      

svačina           6,-                                       

celodenní sazba: 37,- Kč                              

polodenní sazba: 31,- Kč

                             

Děti 7 - 10 let

přesnídávka     9,-

oběd              24,-

svačina           7,-

celodenní sazba: 40,- Kč

polodenní sazba: 33,- Kč 

 

 

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláškač.107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny  strávníků (3 - 6 let) uvedené v Příloze č.1, vyhlášky  školním stravování. Množství stravy poskytované pro tyto děti je vhodné přizpůsobit  podle jejich individuální potřeby.