• Naše mateřská škola disponuje vlastní kuchyní. Stravu vybíráme tak, aby byla pestrá a chutná, a zároveň splňovala požadavky na normové hodnoty spotřebního koše dětí předškolního věku. Denně zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu. Děti do jídla nenutíme, respektujeme jejich individuální chutě a zvyklosti. Mají možnost si podle chuti přidávat jak stravu, tak tekutiny. Zároveň děti vedeme k šetrnému zacházení s jídlem, děti se učí, že množství jídla, které si poručí či nandají, se sluší dojíst. Jedná- li se o jídlo, které je pro dítě nové, motivujeme jej, aby pokrm alespoň ochutnalo.
    • Budeme rády, když nám v tomto směru pomůžete i vy, rodiče. 
    • Dbáme na dodržování pravidelného pitného režimu. Dětem nabízíme pestrou škálu studených či teplých nápojů. Během dne si děti mohou kdykoliv napustit vodu do vlastního hrnečku z nerezové gastro nádoby s pumpou.
    • Rozvíjíme samostatnost dětí při sebeobsluze. Učíme děti základním hygienickým návykům při stolování.
  • Oznamování nepřítomnosti dítěte:
  • Jakékoliv změny ve stravování dítete (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem. Oznámení lze provést ústně či telefonicky (734 708 963). V případě náhlého onemocnění dítěte do 7 hodin prvního dne absence. Pokud bude dítě omluveno později, započítává se stravné první den v plné výši. Rodič si může vyzvednout stravu na tento den do 11. 30 hodin (vlastní nádoby podmínkou). Pokud tak neučiní, bude strava použita na přídavek přítomným dětem.
  • Při nepřítomnosti dítěte delší jak 3 pracovní dny je rodič povinen nahlásit příchod dítěte do mateřské školy den předem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.