Naše mateřská škola si klade za cíl vytvořit takové podmínky vzdělávání, které umožní dítěti úspěšný nástup do základní školy. Snažíme se řešit problematiku včasného zachycování "rizikových dětí" v předškolním věku, zajištěním včasné speciálně pedagogické péče předcházet poruchám čtení a psaní u školních začátečníků.

Velkou pozornost věnujeme logopedické intervenci. Během měsíce září zjišťujeme úroveň komunikační schopnosti dětí druhého a třetího ročníku, poté seznámíme rodiče s výsledky orientačního logopedického vyšetření a plánem následné reedukace.

Logopedická péče bude zahájena v říjnu a bude probíhat každé úterý od 14.30 - 16 hodin za účasti rodičů. 

Podpůrným opatřením je Stimulační program rozvoje schopností a dovedností z pohledu školní způsobilosti, který je součástí vzdělávacího programu naší školy. Tento program je cíleně zaměřený na rozvoj funkcí , které jsou předpokladem čtení a psaní. 

 

Zásady úspěšné logopedické intervence:

1) Logopedické intervence je vždy přítomný rodič (či jiná pověřená osoba)

2) Zákonný zástupce se zavazuje k pravidelné docházce ve smluveném termínu. Každou absenci je potřeba předem hlásit. V opačném případě má logopedická asistentka právo po 2 neomluvených absencí dítě z péče vyřadit a nabídnout termín jiným rodičům.

3) Rodič je zodpovědný za svědomitou domácí přípravu dítěte. Je důležité, aby dítě mělo na každé sezení svůj pracovní sešit. Neplnění domácích úkolů může být jedním z důvodů vyřazení dítěte z logopedické péče.

4) Milí rodiče, buďte trpěliví. Respektujte vývojové zvláštnosti každého dítěte, postupujte podle pokynů logopedické asistentky. V žádném případě dítě nepřetěžujte! Náprava narušené komunikační schopnosti je někdy zdlouhavý proces. Věřte, že výsledky se dříve či později dostaví.

Naše škola využívá služeb Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích.

 

Kontakt:

SPC Litoměřice, Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice

e-mail: spc.klient (@) tiscali.cz

telefon: 416 734 011