6 - 8.00        scházení dětí, volné hrové aktivity, tvořivá dílna

  8 - 8.30        komunitní kruh, pohybové aktivity

  8.30 - 9.00    hygiena, svačina

 9.00 - 10.00   činnosti řízené pedagogem, příprava na pobyt venku

10.00 - 11.30  pobyt venku, hygiena

11.30 - 12.00  oběd

12.00 - 14.00  hygiena, poslech pohádky, odpočinek na lehátku

14.00 - 14.30   hygiena, svačina

14.30 - 16.00   volné hrové aktivity, pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí

 

Režim dne je pouze rámcový a v případě akcí, školních výletů, slavností apod. je variabilně upraven. Úprava režimu je plně v kompetenci pedagogů.