Mateřská škola Dušníky je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 24 dětí, která se nachází na kraji obce v jednopatrové kamenné budově z počátku minulého století. Původně zde byla základní škola. Současně se v prvním patře nacházejí prostory obecního úřadu, funguje zde obecní knihovna a v nedávné době zde bylo otevřeno muzeum kočárků. Součástí mateřské školy je tělocvična a přilehlá zahrada. Rozmanité okolí mateřské školy je skvělou příležitostí  k prohlubování vztahu dětí k přírodě. 

 kamaradi

Co je naším cílem?

V první řadě vytvářet prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalifikované péče, a kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Naší snahou je podporovat typ školy rodinného charakteru, hledat nové možnosti propojení rodinné a školní výchovy. Volíme cestu respektujícího přístupu, vedeme děti k úctě k druhým, k důvěře ve své vlastní schopnosti. Naším přáním je, aby čas, který u nás děti stráví, byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem základů do života a dalšího vzdělávání.

holcicka

 

Motto: "Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je za to mohli pochválit - ale nedopusťme, aby je udělalo špatně a my je za to měli trestat." Zdeněk Matějček